คลิกลงทะเบียนที่นี่

เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมฟรี

เราคือผู้ให้บริการ SMS ด้วยบริการอันรวดเร็ว ฉับไว มีประสิทธิภาพ

และสื่อสารอย่างได้ผล

หากคุณมองหา SMS Marketing ลองคุยกับเรา Arcinnovative

ผู้ให้บริการ SMS มากประสบการณ์ที่คุณวางใจ และมั่นใจได้ในบริการ

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ /

บ ริ ก า ร ข อ ง เ ร า

SMS Broadcast ( SMS One Way )

SMS Interactive ( SMS Two Way )

บริการหลังการขาย :

เราดูแลลูกค้าฟรีตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง และยินดีช่วยเหลือลูกค้าเมื่อพบปัญหาในการใช้งาน

ร า ค า

Package

***ซื้อจำนวนมากรบกวนติดต่อ 0-2613-8500-1 เพื่อรับราคาพิเศษ (ยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกลง)

จำนวนเครดิตที่ได้รับ

คืนเครดิต Fail (คิดเฉพาะที่ success)

บริการส่ง sms (ตัดเบอร์ซ้ำ,เบอร์ผิด,แก้ไขไฟล์)

วันหมดอายุการใช้งาน

Report  แจ้งสถานะการส่ง

ผู้ดูแล Account

คลิกเพื่อขอใบเสนอราคา

5000

10000

30000

50000

คืนเครดิต

คืนเครดิต

คืนเครดิต

คืนเครดิต

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

S

M

L

XL

3,500 .-

6,500 .-

18,000 .-

27,500 .-

ช่ อ ง ท า ง ชํ า ร ะ เ งิ น

ธ น า ค า ร

  กสิกรไทย

  ไทยพาณิชย์

ส า ข า

สำนักสีลม

สำนักรัชโยธิน

ชื่ อ บั ญ ชี

บริษัท อาร์คอินโนเวทีฟ จำกัด

บริษัท อาร์คอินโนเวทีฟ จำกัด

บั ญ ชี

กระแสรายวัน

กระแสรายวัน

เ ล ข ที่ บั ญ ชี

001-132-0791

111-305-7609

เ กี่ ย ว กั บ บ ริ ษั ท

บ า ง ส่ ว น ข อ ง

ลู ก ค้ า ข อ ง เ ร า

ติ ด ต่ อ เ ร า

บ ริ ษั ท  อ า ร์ ค อิ น โ  น เ ว ที ฟ  จํ า กั ด

เป็นบริการส่งข่าวสารให้กับสมาชิกหรือผู้ใช้บริการเกี่ยวกับสินค้าบริการ โปรโมชั่น นัดประชุมด่วน อัพเดทข้อมูลทีมงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ  โดยสามารถส่ง SMS ไปยังผู้รับปลายทางครั้งละมากๆ อย่างรวดเร็ว ในการส่งเพียงครั้งเดียวผ่านระบบ Web SMS ที่ทันสมัย

 

ตัวอย่างการใช้งาน

• แจ้งข่าวสารในองค์กร

• แนะนำโปรโมชั่น

• ประชาสัมพันธ์กิจกรรมใหม่ๆ

• แจ้งสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับ

• และอื่นๆ

เป็นบริการสำหรับที่สามารถให้ลูกค้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจให้มาซื้อสินค้า ลุ้นรับของรางวัลหรือ สร้างการรับรู้ของ brand เหมาะสมกับการนำมาใช้ร่วมกับ Mass media ต่างๆ เช่น Poster, Banner,  Website หรือโฆษณาต่างๆ  เพื่อเสริมให้ Campaign นั้นๆ เกิดกระแส และได้รับผลตอบรับดียิ่งขึ้น

 

ตัวอย่างการใช้งาน

• การแสดงความคิดเห็น

• การส่ง sms ชิงโชค

• การส่ง sms เพื่อประมูลสินค้า

• การเล่นเกมส์ตอบคำถาม

• การสำรวจข้อมูลต่างๆ

• การแจกของรางวัลจากกิจกรรมต่างๆ ของร้านค้าหรือ brand

• การรับส่วนลดจากสินค้าหรือบริการต่างๆ

• การรับสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก เช่น การทำ CRM

หลังจากได้รับใบเสนอราคา รบกวนชำระเงินตามยอดสั่งซื้อในใบเสนอราคา โดยท่านสามารถชำระค่าบริการได้ ดังนี้

 

โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ผ่าน ATM

หลังจากทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ยืนยันการโอนเงิน โดยเลือกวิธียืนยัน ดังนี้

1. แฟกซ์ สลิปการโอนเงิน มาที่เบอร์ 0-2613-8505

2. สแกน หรือ ถ่ายรูป สลิปการโอนเงิน ส่งอีเมลมาที่ info@arcinnovative.com

 

โดยเมื่อทำการส่งสลิปโอนเงิน ต้องระบุเพิ่มเติม ดังนี้

 

    ชื่อบริษัท ชื่อร้านค้า หรือ ชื่อบุคคล

    เลขที่ใบสั่งซื้อ

    ชื่อ-นามสกุล เบอร์มือถือ ของผู้ติดต่อในการชำระเงิน

 

หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการโอนเงิน ท่านจะสามารถใช้บริการส่ง SMS ได้ ภายในวันนั้น

 

***หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการสั่งซื้อและขั้นตอนการชำระค่าบริการ

    สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  0-2613-8500-1

บ ริ ษั ท  อ า ร์ ค อิ น โ  น เ ว ที ฟ  จํ า กั ด

ดำเนินการโดยทีมงานมืออาชีพซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ทั้งธุรกิจอุตสาหกรรมไอที ธุรกิจด้านความบันเทิง และการสื่อสาร รวมถึงความเชี่ยวชาญในการเป็นทีปรึกษาด้านการจัดการ และจากการดำเนินงานธุรกิจทางด้าน Mobile Solution มาอย่างยาวนาน ทำให้เรามีความเข้าใจเชิงลึกในธุรกิจนี้เป็นอย่างดี รวมถึงเข้าใจในพฤติกรรม และความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัท อาร์คอินโนเวทีฟ จำกัด ของเรา ยังได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และมีความเป็นสากล ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้มากที่สุดในเรื่องของระบบการใช้งาน และ

บริการ โดยบริษัทของเราเน้นรูปแบบการดำเนินงานในเชิงคุณภาพ ซึ่งลูกค้าจะสามารถสัมผัสได้จากการบริการ เพราะเราสามารถให้คำแนะนำ และช่วยให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสำหรับลูกค้าอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาช่องทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับลูกค้าในการส่งเสริมการขาย การเพิ่มยอดขายหรือการสร้างรายได้โดยการใช้เทคโนโลยีมือถือ

ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้บริการของลูกค้านั่นเอง

 

เลขที่ 44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 20 ถนนพระรามที่ 1

แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

T  +66 2613 8500-1

F  +66 2613 8505

E  info@arcinnovative.com

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  เวลา  : 09:00 - 18:00

Location:

@13.747774,100.520321

บ ริ ษั ท  อ า ร์ ค อิ น โ  น เ ว ที ฟ  จํ า กั ด

เลขที่ 44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 20 ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright © 2015 ARC INNOVATIVE Co.,Ltd. All rights reserved.